Designkurs

2013-02-16
11:37:00

Runda hörn på bilder!
lägg till koden härunder

i koden som ser ut något liknande

 
lägg in innan "}" Simpelt va? :D