Designkurs

2011-11-11
22:46:52

fallande löv
Fick även frågan om fallande löv på bloggen,
det är faktiskt väldigt simpelt, om ni tar koden nedanför och klistrar in den under <div id="header"> i kodmallarna.

2011-11-11
22:38:56

skugga bakom inlägg
fick en fråga om skugga bakom inläggen. Då ska ni bara kopiera den här koden:
klistra sedan in där du vill ha den, och nu färklarar jag ju för er hur man lägger in den bakom inläggen och då är det under #content i stilmallen som koden ska läggas! :)
som på bilden nedan: